Znasz już wszystkie zalety posiadania aplikacji, a teraz dowiesz się jak usunąć konto na Vinted, jeśli z jakiegokolwiek powodu chcesz to zrobić. Na początku należy zalogować się do swojego konta, a następnie kliknąć ikonę strzałki skierowanej w dół. Z menu należy wybrać przycisk „Moje preferencje” i zjechać na sam dół rozwijalnego menu. Za pomocą przycisku znajdującego się u dołu strony możesz wysłać żądanie usunięcia profilu. Po wykonaniu tych czynności aplikacja prosiła będzie o podanie powodu rezygnacji i wyświetli się informacja, że konto zostanie permanentnie usunięte, gdy upłynie czas 3 miesięcy. Ostatnim krokiem jest potwierdzenie swojej decyzji poprzez naciśnięcie „Tak, chcę”.

4.1.2 Umowa pomiędzy VINTED a Kupującym o świadczenie usługi Ochrony Kupującego. Usługa Ochrony Kupującego jest dodawana odpłatnie do każdego zakupu dokonanego za pomocą przycisku „Kup teraz” w Witrynie. Kupujący zezwala VINTED na rozpoczęcie świadczenia usługi Ochrony Kupującego niezwłocznie, po zrealizowaniu przez Kupującego zamówienia i zawarciu Transakcji ze Sprzedającym. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za Przedmiot, a Sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia własności Przedmiotu.

Nie zastępuje praw ani gwarancji prawnych Kupującego, które mogą być wykonywane obok i niezależnie od Ochrony Kupującego. 5.2 Korzyści związane z Ochroną Kupującego są oferowane w pakiecie i nie są oferowane jako odrębne usługi. Ewentualne korzystanie przez VINTED z zautomatyzowanego oprogramowania nie może być interpretowane jako zobowiązanie się VINTED do monitorowania czy aktywnego śledzenia działań niezgodnych z prawem oraz Treści publikowanych w Witrynie. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, korzystanie przez VINTED z zautomatyzowanego oprogramowania nie powoduje powstania jakiejkolwiek odpowiedzialności po stronie VINTED. Użytkownik może odwołać się od decyzji VINTED w sposób opisany w Punkcie 12.6 poniżej.

Nie należy korzystać z Witryny w celach komercyjnych. Proces, który umożliwia przechowywanie pieniędzy w „Vinted Balance” rozpoczyna podróż od momentu zapłacenia przez kupującego kwoty za określony przedmiot. Kwota ta może być postrzegana jako oczekująca na saldzie Vinted.

Jak usunąć konto Google i Gmail? Przeczytaj nasz krótki poradnik!

(v) Kupujący nie dostarczył wystarczającego dowodu w terminie wymaganym przez dział obsługi klienta VINTED, że przedmiot został uszkodzony w transporcie (wystarczający dowód uznany za wymagany przez danego dostawcę usług wysyłkowych w jego Regulaminie). Do przelać pieniądze z Vinted na konto bankowe należy kliknąć profil konta w aplikacji lub na stronie Vinted. Następnie znajdź opcję „Moje saldo” i naciśnij przycisk „przelew”, aby zakończyć proces przelewu.

Vinted to internetowa platforma handlowa, za pośrednictwem której użytkownicy mogą sprzedawać lub kupować określone przedmioty z innymi użytkownikami. Vinted nie sprzedaje ani nie kupuje przedmiotów prezentowanych na stronie i nie jest stroną żadnej transakcji pomiędzy użytkownikami. Nasza usługa Ochrony Kupującego jest dodawana za opłatą do każdego zakupu dokonanego przez użytkowników za pomocą przycisku “Kup teraz” i obejmuje politykę zwrotu pieniędzy na określonych warunkach, wsparcie klienta oraz bezpieczne płatności za pośrednictwem naszego zintegrowanego systemu płatności. Czas trwania usług Podbicia oraz usług Sugerowane Oferty wraz z obowiązującymi opłatami zostanie przedstawiony Użytkownikowi przed dokonaniem płatności. Aby zapłacić za Usługi Dodatkowe, Użytkownik musi podać informacje o swojej karcie kredytowej lub debetowej albo dane niezbędne do innej metody płatności, która jest dostępna w Witrynie.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że na używanych rzeczach można nieco zarobić. Dla kupujących to okazja, by odnaleźć rzeczy, których nie da się kupić nigdzie indziej, w niskich cenach. Na Vinted można znaleźć przedmioty warte bardzo dużo, orbex opinie na financebrokerage ci jest orbex dobrego brokera produkty ekskluzywnych marek wystawione za kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych. Osoby, które chcą sprzedawać na Vinted, mają przed sobą pewne wyzwanie – aplikacja gromadzi naprawdę wiele osób i w gąszczu ofert trzeba się wyróżnić.

Zgodnie ze swoimi zobowiązaniami prawnymi, VINTED usunie z Witryny wszelkie niezgodne z prawem Treści, które zostały mu należycie zgłoszone w sposób wystarczająco szczegółowy i jasny. Jeżeli VINTED wykryje Treści lub Przedmiot, które naruszają lub prawdopodobnie mogą wie, że blockchain może pomóc w pandemii wirusa corona naruszać, obowiązujące przepisy prawa i/lub Regulamin, VINTED podejmie działania skierowane przeciwko Użytkownikowi zgodnie z postanowieniami punktów 3.8 i 12. Cena Całkowita jest przechowywana na rachunku zastrzeżonym obsługiwanym przez Dostawcę Usług Płatniczych.

Jak zwiększyć sprzedaż swoich ubrań w serwisie Vinted?

W razie sporów w kwestii utraty lub uszkodzeń Przedmiotu spowodowanych w trakcie transportu, za prawidłowe zostaną uznane informacje podane przez dostawcę usług wysyłki, chyba że Użytkownik dostarczy VINTED w odpowiednim czasie dowody świadczące przeciw temu bądź do momentu dostarczenia barclays ukarał 2 miliony dolarów za najlepsze naruszenia egzekucji takich dowodów. Aby skorzystać z opcji wypłaty pieniędzy z Vinted, należy najpierw zalogować się na swoje konto. Następnie należy przejść do sekcji „Moje finanse” i wybrać opcję „Wypłata”. Następnie trzeba wybrać źródło, z którego chcemy wypłacić pieniądze, a także określić kwotę.

Czy można wypłacić pieniądze z Vinted na konto bankowe?

W przypadku gdy Użytkownik dopuścił się działań niezgodnych z prawem, np. Użytkownik ma również możliwość przelania przy pomocy Dostawcy Usług Płatniczych swoich środków zgromadzonych w e-portfelu (Portfel Vinted) na swój osobisty rachunek bankowy bez dodatkowych opłat. Jednakże, przy pierwszej wypłacie Użytkownik musi podać dane konta bankowego; więcej informacji na temat funkcji e-portfela (Portfel Vinted) można znaleźć punkcie 7. Jeśli chcesz skontaktować się z obsługą klienta Vinted w celu odzyskania swoich pieniędzy, możesz skorzystać z naszej strony internetowej lub skontaktować się z nami telefonicznie. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak możesz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta, odwiedź naszą stronę internetową pod adresem /help/contact-us.

Pakowanie paczek z Vinted

Sprzedający może utworzyć e-portfel z własnej inicjatywy przed dokonaniem pierwszej Transakcji sprzedaży, przechodząc do ustawień konta (wybierz „Portfel”, następnie naciśnij „Aktywuj Portfel”) i podając wymagane dane. Prawo do korzystania z Zintegrowanego Systemu Płatności przysługuje wyłącznie w przypadku sprzedaży we własnym imieniu. Użytkownik nie odsprzedaje, wynajmuje lub w jakikolwiek inny sposób nie zezwala osobom trzecim korzystać z Zintegrowanego Systemu Płatności w celu umożliwienia im otrzymania zapłaty za świadczone przez nich usługi. W przypadku korzystania z Usługi Przeliczania Waluty, cena Przedmiotu, opłaty za wysyłkę, opłata za Ochronę Kupującego oraz/lub wszelkie należne podatki, wyświetlane w Witrynie i podczas Składania Zamówienia zawierają już mający zastosowanie kurs przeliczenia walut i opłatę za przeliczenie. Osoby, które nie korzystają zazwyczaj z aplikacji typu Vinted lub nie chcą się logować na stronie internetowej firmy, mogą się z nią skontaktować również poprzez aplikację Messenger. Wysłanie takiej formy wiadomości gwarantuje bardzo szybki odzew ze strony obsługi klienta, która postara się odpowiedzieć na wszelkie pytania i pomóc w rozwiązaniu problemu.

Sytuacje i rozwiązania, gdy Vinted nie działa

Kiepskiej jakości fotografie sprawiają, że wielu użytkowników zrezygnuje z zakupu. Takie przeniesienie zwalnia VINTED ze wszystkich zobowiązań jako Operatora Witryny, w szczególności na przyszłość w stosunku do Użytkowników i Odwiedzających. Użytkownicy nie mogą przenosić lub scedować niektórych lub wszystkich swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu. W tych warunkach, stanowczo zalecamy Użytkownikom, by podjęli wszelkie stosowne środki w celu ochrony swoich danych i/lub oprogramowania, w szczególności przed zainfekowaniem jakimikolwiek wirusami obecnymi w Internecie. 8.1.2 W przypadku innych opcji wysyłki, które mogą być dostępne, Sprzedający może być uprawniony do odszkodowania za utracony lub uszkodzony Przedmiot do limitu odszkodowania określonego przez danego dostawcę usług wysyłki zgodnie z warunkami tego usługodawcy. Odszkodowanie Sprzedającego będzie ponoszone i obsługiwane bezpośrednio przez dostawcę usług wysyłki, a Sprzedający musi przestrzegać procedur dostawcy usług wysyłki.

Jak skontaktować się z obsługą klienta Vinted, aby odzyskać swoje pieniądze

Sprzedający może zdecydować się na wykupienie Usług Dodatkowych, takich jak usługi mające na celu poprawę widoczności Przedmiotów w Serwisie. Informacje dotyczące Usług Dodatkowych, w szczególności ich charakterystyka, zostaną udostępnione w ramach specjalnych, poświęconych tym usługom wpisów na stronie Centrum Pomocy. Dodatkowe warunki dotyczące Usług Dodatkowych (jeśli takowe będą mieć zastosowanie) będą musiały podlegać odrębnej akceptacji przez Użytkownika.

W przypadku wypłaty na konto bankowe, opłata wynosi 0,99 EUR. W przypadku wypłaty na kartę debetową lub kredytową, opłata wynosi 1,99 EUR. Aby móc wypłacać pieniądze z Vinted, należy najpierw zarejestrować się na stronie internetowej i uzupełnić swoje dane osobowe. Następnie trzeba zweryfikować swoje konto poprzez podanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *