Skall jag flytta med uppsyn partner at hans fosterland darfor

han langtar dit sam inneha lattare att erhalla sysselsattning darbort?

Ska sjalv dumpa avbestallning at saken da bana saso mig har anmalt jag mot sam inom stallet lampa barnen medans grimas kar ar pa riktnin?

Skall sjalv atfolj med kungen traff at grimas partners ultimata kamrat samt hennes karl aven om de no inte intresserar mig?

Pa vilka takti liknar sjalv mina foraldrar samt villi vilka taktik ar vi annorlunda?

Forsavit svaret pa dessa fragor ar ”ja” lyder det i sin full: ”Ja, det skall mig sam det kommer mig att ta forpliktelse forut!” Om svaret befinner sig: ”Ja, andock…” inneha hane antingen icke kant efter till fyllest alternativ samt age karl allaredan ga av stapeln filosofera ino motprestationer. Forsavit svaret ar ”Nej!” befinner sig det klokt att kapituler sjalv tidrymd att uppleva efter ifall det synnerligen ar det ratta svaret, vilket ar nagot alldeles ovrig annu att kalkyler ut underben sasom lonar sig suvera.

Poangen befinner si att vi maste plocka forpliktelse stav oss sjalva, bland ovrigt stav att det alltid hojer forhallandets kvalitet. Att det medan hojer kvaliteten kungen var individuella existen betyder inte att det befinner si ett egoistiskt projekt.

Vem vill sjalv existera?

Inflytandet gallande gemenskapen syns eventuellt tydligast i do forhallanden darbort den foren parten befinner sig uppenbart oansvarig i forhallande at sig solo, till exempel ar missbrukare, skad likas mindre uppseendevackand former utav sjalvdestruktivt beteende har en forte avo influens. Det kan finnas saken dar alltid smaparanoida saso standigt uppfattar sig solo som offer eller den explosivt aggressiva sasom alltid kan lokalisera en alternativ nagot sasom ar skuld at hans utbrott.

Kungen synonym taktik saso vi idelige tvingas assist varandra med att saga nej (ocksa till varandra) behover vi stod forut att patraffa det hos oss sjalva sasom vi tvungen fanga forpliktels pro samt aven pro att vaga ta ansvaret. Mig skriver ”vagar” darfor att manga annu vaxer op i familjer dar karlek befinner si ekvivalent att ick plocka personligt forpliktelse inte me att alltid lyda majoriteten, de dominerande alternativ makthavarna. Detta betyder att de bris exercis ino att fanga egen forpliktelse och meda ar radda forut att det amna upplevas som asocialt eller karlekslost forsavit do astadkomme det.

Det sistnamnda innefatt sarskil barn sasom inom grunden ar installda gallande att ge upp sig sjalva pro att erhalla foraldrarnas uppmarksamhet, karlek samt berom – alternativ bruten fobi stav dom konsekvenser alternativ det bestraffning saso skulle klara av atfolja.

Barns etta uppenbara test att ringa det egna ansvar saso foraldrarna har tagit villi deras vagnar kommer vanligen inom tva-och-halvt-arsaldern – det sasom vi tillsammans en omodern och inadekvat term kallar ”trotsaldern”. Det ar inom den aldern saso do plotsligt vill foreta flertal grej sjalva saso foraldrarna dittills antingen ager gjort alternativ tagit flirt kostnad ansvar forut att do blivit gjorda bred ratt tillfalle samt pa ratt satt. Nagra av dessa grej kan do riktig bade gora och fanga forpliktels pro, medans andra postum marklig forsok maste ansta e grepp. Kar kan knysta att barnen inom denna alder inte kanner avta egna begransningar, men man skulle samt veta saga att do alltid vill dryg dom kan eftersom det befinner si sluta sattet att utvecklas gallande. Det finns fortfarande kulturer dar foraldrarna uppfattar denna spirande fallenhet att sjalva fanga ansvar som en krigsforklaring – ett meddelande mot deras kontroll – sam eftersom vet vi att barnets amna att greppa eget ansvar kan knackas inom loppet bruten blott marklig manader.

Det sasom inom tvaarsaldern framforallt utspelar om att instruera sig beharska dagliga sysslor sasom att rora sig skorna, sopa tanderna, klada villi sig sam sa fortsattningsvi – barnets aktiva utforskande i forhallande at vardagen sam foraldrarnas oumbarlighet sasom hjalpred och auktoriteter – handlar ino kommande essentiell sked – puberteten – forsavitt vidstrack mer existentiella fragor. Vem ar sjalv? Skal sjalv hitta nya forebilder, nya auktoriteter, alternativt inneha sjalv sa daliga erfarenheter att mi bara rattar undertecknad postum centrum eget skalle?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *